IE9 of lager? Update je browser nu!

WalTER Texel

waLTER


2015


http://www.walterwaddenmonitor.org/


WaLTER ‘Wadden Sea Long-Term Ecosysteem Research’ is een initiatief van een aantal instituten en organisaties. Zij doen meerjarige metingen en onderzoek in het Waddengebied. Het waddengebied kent een brede groep gebruikers, zoals overheidsinstanties, terreinbeheerders, bedrijven en onderzoekers. Er wordt gemeten hoe allerlei processen en activiteiten het ecologische en het socio-economisch systeem van het waddengebied beïnvloeden. Deze vragen zijn het fundament onder het meetnet WaLTER en vormen het uitgangspunt voor de visuele identiteit en de website.

Concept en visuele identiteit
De inspiratie voor het concept, het logo en de huisstijl van WaLTER zochten we in de dynamiek van de getijden. Door eb en vloed ziet het landschap van de Waddenzee er voortdurend anders uit. Deze constante stroming bleek een dankbaar uitgangspunt voor het logo en de vormentaal.

Vanuit de basis van het volle vierkant (vloed) kunnen willekeurige vormen, zoals cirkels, streepjes, paaltjes, letters, etc. tevoorschijn komen (eb). Dit levert een beeldtaal op die verbinding legt tussen de poëtische en wetenschappelijke kant van de Waddenzee.

klimaatennatuur
klimaatennatuur2

Website
De vraag van WaLTER aan BWH was een gemeenschappelijk, online platform te realiseren dat naast aanbevelingen voor monitoring (thema’s) toegang biedt tot relevante waddendata (dataportaal) en inzetbare data- en informatieproducten (tools) voor beleids- en besluitvorming en wetenschap.

De tools binnen de website zijn ontwikkeld door 5 verschillende partijen. Om een consistente lijn in zowel vormgeving als interactie te realiseren konden deze partijen gebruik maken van een online ‘design kit’. Hierin is de huisstijl doorvertaald naar kant-en-klare webelementen.

De online data zijn leidend geworden binnen het project. Informatie wordt digitaal aangemaakt, gecorrigeerd en vertaald. Vanuit die bron wordt de informatie gepresenteerd op mobiel, tablet, desktop en in PDF vorm. Altijd, volledig geautomatiseerd, in WaLTER stijl.

walter_web3
walter_web4

De website is te bekijken op www.walterwaddenmonitor.org

Andere projecten