IE9 of lager? Update je browser nu!

TS 25 Terschelling

Gemeente Terschelling


2016


De visie ‘TS25’ is het gezamenlijke Terschellinger kompas voor de toekomst. Het is een visie óp het eiland, ván de eilanders en vóór iedereen. TS25 blikt vooruit naar Terschelling in 2025 en geeft bewoners, ondernemers, gasten, bestuurders en politici zicht op de richting die Terschelling op wil en de mogelijke routes, keuzes en opgaven die daar bij horen. BWH gaf richting aan het visuele concept en de uitwerking daarvan.

Deze toekomstvisie is gebouwd op drie belangrijke pijlers: een krachtige samenleving, een duurzame economie en een waardevolle omgeving. In samenhang vormen ze het fundament van de Toekomstvisie van Terschelling 2025.
Inspiratie voor deze pijlers

TS25 is een plan, een route die is uitgestippeld – net zoals een vaargeul rond Terschelling, de pijlers zijn de boeien – om richting te geven aan de plannen die vorm krijgen.

Nota TS25
Tekeningenboekje TS25
Close-up van de TS25 Nota
Kindertekening in de TS25 Nota

“De gemeente is van plan op te schrijven hoe Terschelling er over tien jaar uit gaat zien. En we willen graag dat zoveel mogelijk mensen daarover nadenken en meepraten. En natuurlijk ook jullie, als leerlingen van de scholen op dit eiland. Ik ben nog maar pas burgemeester op Terschelling. Jullie wonen hier al veel langer en hebben misschien wel eens nagedacht over wat belangrijk is om een leuk leven te hebben op het eiland. Niet alleen nu, maar ook over 10 jaar als je niet meer op school zit.”

Bert Wassink,
burgemeester

Cover TS25
Cover TS25
Spread in de TS25 Nota
Spread in de TS25 Nota
Bevolkingsaantal Terschelling
WOZ-waarde Terschelling
Cover TS25
Cover TS25

Andere projecten