IE9 of lager? Update je browser nu!

Nedvang Rotterdam

Nedvang


2015


NEDerland Van Afval Naar Grondstof: daar staat de naam Nedvang voor. Zij regisseren de inzameling en recycling van de verschillende soorten verpakkingsafval in Nederland: papier en karton, glas, kunststof, metaal en hout.

De monitoring en stimulering van de inzameling en recycling van verpakkingsafval is door het Afvalfonds Verpakkingen aan Nedvang uitbesteed. Met de door BWH ontwikkelde digitale monitoringsrapportage communiceert Nedvang de data helder en interactief met gemeenten, afvalbedrijven en recyclers.

In nauw overleg is de transitie van een gedrukt jaarverslag naar een digitale rapportage gemaakt. De lineaire structuur is vertaald naar een hierarchische digitale structuur waarbij de focus licht op het snel kunnen interpreteren van de cijfers via de diverse afvalstromen.

nedvang4
nedvang3

De gegevens worden eenvoudig via het WordPress CMS ingevuld. Vandaaruit worden interactieve grafieken volledig automatisch gegenereerd m.b.v. de door BWH ontwikkelde interactieve grafiekenmodule voor WordPress. Door van 50 tabellen naar 1 goede brontabel te gaan is de beheersbaarheid vergroot en de foutgevoeligheid geminimaliseerd.
De manier waarop Nedvang de cijfers voor de afvalstromen in kaart brengt worden in deze rapportage direct inzichtelijk voor de gebruiker. De gegevensstroom aan de linkerzijde van het scherm is gekoppeld aan een infographic aan de rechterzijde die het proces beschrijft.

Andere projecten