IE9 of lager? Update je browser nu!

Kening fan ‘e Greide

Kening fan 'e Greide


2015


http://www.kingofthemeadows.eu


In 2012 ontstond het burgerinitiatief Kening fan ‘e Greide. Inmiddels een snelgroeiende beweging van verontruste burgers, boeren, musici, kunstenaars, docenten, terreinbeheerders, wetenschappers, natuurbeschermers en zuivelmakers. Een netwerk van betrokken mensen. Maar ook een club van enthousiaste doeners die samenwerken aan een nieuwe, breed gedragen aanpak. Een toekomst waarin een gezond en renderend boerenbedrijf hand in hand gaan met natuur, biodiversiteit en genietende mensen.

BWH ontwerpers heeft de identiteit, de merkstructuur en de website ontworpen. Tijdens Leeuwarden-Fryslân 2018 wordt dit onder de vlag Celebrating Diversity één van de grotere projecten tijdens Culturele Hoofdstad. Kennis, innovatie en inspiratie komen hier bij elkaar.

Het product van KfeG is in eerste plaats bewustwording. Het gaat om bewustwording door alle lagen van de bevolking over de waarde van het cultuurlandschap (weidevogellandschappen).

De grutto staat symbool voor het Nederlandse cultuurlandschap en de verandering van dit landschap: als er niks verandert, is de grutto het symbool voor het verdwijnend weidevogellandschap.

Identiteit en merkstructuur

Het logo ‘Kening fan’e Greide’ staat symbool voor respect van de mens voor de natuur. Als icoon is hiervoor de grutto gebruikt. Inmiddels zijn ook de bijen en de vissen als iconen aan het project toegevoegd. De flexibiliteit van het basislogo maakt een naadloze integratie mogelijk, waardoor duidelijkheid en herkenbaarheid gewaarborgd blijven.

Celebrating Diversity

De natuur een nieuwe toekomst geven. Het doorbreken van 30 jaar zoeken, zonder werkende antwoorden. Vergeet beperkende kaders en historische ballast; durf anders te zijn. Durf innovatief te zijn. Als boer, als burger, als bestuurder, onderzoeker of kunstenaar; als samenleving! Met vernieuwde samenwerkingen als uitgangspunt. Want alleen dát is de sleutel naar biodiversiteit.

Kening fan 'e Greide - Pakhuis de Zwijger
Kening fan 'e Greide

In een stijlgids zijn alle verschijningsvormen, taalvarianten, fotografie, typografische afspraken en kleurtoepassingen vastgelegd. Ook zijn hierin afspraken opgenomen over de visuele samenwerking met externe partnerprojecten, zodat er altijd duidelijkheid is over de afzenders. In 2018 wordt dit burgerinitiatief ruimhartig gevierd onder de naam Celebrating Diversity. Nu nog een ondersteunend merk, straks een jaar lang de vlag boven het project.

Ook de iconografie sluit aan op het Celebrating Diversity gevoel. In de diverse dragers en op de website (hieronder meer) komen de iconen steeds weer terug.

“Content = Kening”

Kening fan ‘e Greide zet processen op allerlei gebieden in gang. Het is een spin in het web, het verbindende tandwiel.

De website is het verzamelpunt van alle informatie; hier zijn onder andere vele artikelen, projecten en nieuws te lezen/vinden. Deze informatie is overigens ook geografisch te benaderen – artikelen zijn getagd aan een specifieke locatie op de kaart.

De missie van Kening fan ‘e Greide is het ontwikkelen van de band tussen burgers en gebruikers van het landelijke gebied en op het gebied van biodiversiteit, landschappelijke kwaliteit en duurzame landbouw een impuls veroorzaken. Met de focus op Fryslân, maar met uitstraling en spin off in Nederland en Europa.

Veel mensen – ook binnen de primaire en secundaire doelgroepen – hebben geen of weinig weet van de problematiek die KfeG aankaart en wil aanpakken. Het schort in eerste instantie aan kennis. Om houding, intentie en gedrag te beïnvloeden is kennis noodzakelijk. Een goed middel om mensen ‘open te stellen’ voor nieuwe kennis is hun gevoel aanspreken. Met de website in de huidige fase laten KfeG zien wat de problemen op dit moment zijn waar we mee te maken hebben/krijgen.

Kening fan 'e Greide - verhaal
Kening fan 'e Greide - verhaal

Lees alles over Kening fan ‘e Greide op www.kingofthemeadows.nl

Andere projecten