IE9 of lager? Update je browser nu!

DINGTIID

Dingtiid


2014


http://www.dingtiid.frl


DINGTIID is de naam van het ‘Orgaan voor de Friese taal’. De wet ‘Gebruik Friese taal’ is op 1 januari 2014 ingegaan. Die wet regelt het gebruik van het Fries in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer. In die wet staat dat er een ‘Orgaan voor de Friese taal’ is dat als taak heeft de gelijke positie van de Friese taal en de Nederlandse taal in de provincie Fryslân te bevorderen. DINGTIID wil het Fries naar een nieuwe fase en een nieuwe tijd brengen. DINGtiid doet dat door informatie te verzamelen en te delen, mensen bij elkaar te brengen, te luisteren en vragen te stellen en, als dat nodig is, de overheid te adviseren.

DINGTIID brengt de Friese taal naar een nieuwe fase in een nieuwe tijd.

Naam, concept en visuele identiteit

BWH bedacht de naam en ontwikkelde de identiteit en webomgeving.

Een DING was in de tijd van de oude Germanen een bijeenkomst waar mensen bij elkaar gebracht werden om met elkaar te praten over een onderwerp. Zo’n kwestie werd van alle kanten bekeken en besproken. Uiteindelijk gaf een ‘rechter’ zijn advies. Het Orgaan van de Friese taal zet het DING in een nieuw perspectief. Als een onderwerp actueel is, de moeite waard is of kort gezegd: omdat het er de tijd voor is, roept het Orgaan mensen bij elkaar in een DING. Doel van een DING is om een onderwerp vanuit verschillende invalshoeken te bespreken. En om met al die informatie een stap verder te komen. In de vorm van een advies, van een idee voor een project, van het toenemen van bewustzijn, noem maar op. Daarom: DINGTIID, Orgaan voor de Friese taal. De drie i’s in het woord DINGTIID verwijzen naar de wijzers van een klok en daarmee naar tijd en actualiteit. In animaties en online communicatiemiddelen komen ze in beweging.

Dingtiid_artikel
Dingtiid_web_over

Bekijk de website: www.dingtiid.nl

Andere projecten